Kanovnický dům

Kanovnický dům se nachází v centru Brna, na adrese Petrov 6, vedle katedrály sv. Petra a Pavla.  Raně barokní mramorová deska vytesaná na domě již v roce 1650 připomíná, že právě odtud řídil velitel brněnské posádky Ludvík Raduit de Souches úspěšnou obranu města před Švédy. Po roce 2000 byl Kanovnický dům citlivě rekonstruován tak, že zůstal zachován jeho historický ráz.

Provozovatelem ubytování je Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno, IČ:00445142, DIČ CZ00445142.

Biskupství brněnské, jakožto veřejně prospěšný poplatník, nespadá k dnešnímu dni do režimu EET (§6 odst.1 písm. B Zákona 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb).

V Kanovnickém domě nelze ubytovat zvířata, s výjimkou vodicího psa zrakově postižené osoby. V celém objektu platí zákaz kouření.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat

Kliknutím na mapu otevřete detailní umístění i aplikaci „streetview“

Stavebně-historický vývoj Kanovnického domu, Petrov 6, Brno

Bývalý kanovnický dům, nazývaný též kanovnická rezidence, Petrov č. 6, je součástí komplexu historických budov kolem katedrály sv. Petra a Pavla. Představuje vývojově pozoruhodnou architekturu, jejíž hmota je zároveň neoddělitelnou součástí dálkových pohledů na svatopetrský chrám.

Stávající dvojkřídlá stavba je vpodstatě barokní novostavba, datovaná letopočtem 1715, který je vyryt nad stupem. V pozdějším období baroka a v raném klasicismu byl objekt rozšířen. Je velmi pravděpodobné, že na parcele stával dům již ve středověku, později zcela zaniklý.

Při první barokní stavební úpravě, datované letopočtem 1715, patrně vzniklo základní dispoziční schéma trojkřídlé budovy bez chodeb při vnitřním obvodu stavby.

Další významnou etapou byly rozsáhlé raně klasicistní úpravy, kdy bylo zřejmě přeřešeno schodiště do patra a k vnitřnímu obvodu trojkřídlé dispozice byla přistavena chodba. Při severním a jižním křídle byly chodby arkádové, v přízemí otevřené a v patře zřejmě prosklené. Tyto stavební zásahy byly provedeny pravděpodobně na začátku 19. století nebo již v posledních letech 18. století. Současně byly upraveny i fasády. Celé dvorní a patrně i hlavní průčelí bylo opatřeno klasicistními okny s ven otevíranými křídly.

V průběhu 20. století došlo k uzavření patrových arkád, v jejichž zazdívkách byla osazena typová novodobá okna.

Objekt Petrov 6 byl zřejmě vždy domem kanovnickým. V roce 1806 jej obýval kanovník Bambula z Baumburka, kanovníci zde sídlili ale i v letech 1827, 1832,1849 a1853. V roce 1856 zde žil kanovník Karel Nöttig, pozdější brněnský biskup.