Diecézní muzeum

Volně stojící klasicistně upravený dům s číslem Petrov 1 reprezentuje instituci, která s petrovským chrámem úzce souvisí, je mnohem starší než biskupství a svědčí o významu, který měl Petrov už od středověku. Tento dům býval sídlem  kapitulního děkanství. To představuje instituci, která dnes nese název „Královská stoliční kapitula u svatého Petra a Pavla v Brně“. Byla založena již roku 1296 jako kapitula kolegiátní.

Kapitula je sborem  diecézních kněží nazývaných kanovníci, jejichž povinností vždy byla a doposud je společná modlitba a slavení bohoslužby. Členství v kapitule se zejména po vzniku biskupství udělovalo a uděluje duchovním, kteří osvědčili svou věrnost v kněžské službě i své lidské kvality. Kanovníci pomáhají biskupovi při správě diecéze a jsou jim svěřovány specifické úkoly.

V současnosti je dům sídlem Diecézního muzea s informačním centrem Petrov. Jistě zaujme, že původní raně renesanční stavba do sebe při různých přestavbách pojala dokonce část hradební zdi.

V prvním podzemním podlaží informačního kontaktního centra Petrov se nachází expozice muzea sakrálního umění. Seznámí Vás s gotickými a barokními uměleckými skvosty z brněnské diecéze. Základním tématem expozice Vita Christi je život Ježíše Krista: zvěstování jeho narození, jeho veřejné působení, ukřižování, vzkříšení a seslání Ducha Svatého. Předměty jsou doplněny citáty z evangelia, které vás přivedou k podstatě znázorněných událostí a tím i k jejich duchovnímu smyslu.

Diecézní muzeum s informačním centrem Petrov v současné době nabízí

  • expozici sakrálního umění Vita Christi
  • průvodce areálem Petrov
  • informační služby

Kliknutím na mapu otevřete detailní umístění i aplikaci „streetview“